Vulcan
»Inne szkolenia »Konto
ICT
Zapraszamy od października 2010 r. na bezpłatne szkolenia z zakresu  wykorzystania  ICT  w  organizacji i zarządzaniu placówką oświatową oraz w nauczaniu różnych przedmiotów.   Szkolenia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
»Więcej
Rekrutacja
Zgodnie z założeniami projektu adresatami szkoleń są pracownicy oświaty, mający miejsce zamieszkania i zatrudnienie na terenie województwa pomorskiego, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu wykorzystania ICT w swojej pracy.
W ramach projektu przeszkolonych zostanie 200 nauczycieli  różnych przedmiotów oraz 50 przedstawicieli kadry zarządzającej (dyrektorów  lub wicedyrektorów).
 
Łącznie w szkoleniach realizowanych w ramach projektu przeszkolonych zostanie 250 osób, w tym 175 kobiet oraz  50 % osób z terenów wiejskich, wiejsko - miejskich i miast do 25 tyś mieszkańców. Działania te poprawią pozycję zawodowa kobiet, a także przyczynią się do wyrównania szans edukacyjnych pomiędzy regionami miejskimi a wiejskimi, która wiąże się głównie z barierą finansową wysokiego kosztu szkoleń.
 
Warunki uczestnictwa:
  • zatrudnienie na stanowisku dyrektora, wicedyrektora lub nauczyciela zatrudnionego w pomorskiej placówce oświatowej,
  • wykształcenie co najmniej średnie,
  • miejsce zamieszkania na terenie województwa pomorskiego,
  • podstawowa umiejętności obsługi komputera.

W projekcie przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia.

Zapraszamy do zapoznania się z określonymi w regulaminie szkoleń warunkami uczestnictwa w projekcie.
DATA AKTUALIZACJI: 2010-10-20
box
EU
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
»Na górę
aktualizacja: 2015-12-30 :: © VULCAN sp. z o.o.