Vulcan
»Inne szkolenia »Konto
ICT
Zapraszamy od października 2010 r. na bezpłatne szkolenia z zakresu  wykorzystania  ICT  w  organizacji i zarządzaniu placówką oświatową oraz w nauczaniu różnych przedmiotów.   Szkolenia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
»Więcej
Więcej o projekcie

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

 

Celem projektu jest unowocześnienie procesu dydaktycznego oraz podniesienie jakości zarządzania oświatą poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty z zakresu technik informacyjno - komunikacyjnych (ICT) wspomagających dydaktykę i zarządzanie.

 

W ramach projektu "ICT - nowe wyzwanie dla pomorskiej oświaty" realizowane będą następujące szkolenia:

  • Wykorzystanie nowoczesnej technologii w pracy dydaktycznej nauczycieli różnych przedmiotów 
    - szkolenie dla nauczycieli (20 grup szkoleniowych)
  • Efektywne zarządzanie placówką oświatową
    - szkolenie dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół (5 grup szkoleniowych)

Planowane jest przeprowadzenie 25 szkoleń, łącznie dla 250 pracowników placówek oświaty, w grupach po 10 osób, co gwarantuje odpowiedni komfort pracy.
 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego już teraz warto zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu.

 

Szkolenia w ramach projektu są bezpłatne i będą realizowane od października 2010 r. do lutego 2012 r.  na terenie województwa pomorskiego.

 

DATA AKTUALIZACJI: 2011-12-13
Pliki do pobrania
box
EU
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
»Na górę
aktualizacja: 2015-12-30 :: © VULCAN sp. z o.o.